الشركة المصريه لتوريد الكيماويات و مشتقاتها  كيماسيد
Egyptian Co. For Supplying Chemicals & Derivatives
E C S C D

 
     
     
  Home  
  About Us  
  Our Mission  
  Products  
  Contact Us  
 

General Manager  : Chemist Fouad El Hariry
E-Mail                   :
felhariry@ecscd.com
Telephone No.      : (+20 2)  25313320
Mobile                  : (+20 100) 155 6002
                            : (+20 100) 945 7777

 

 
     
   
     
 

تصميم موقع . كم